03.2

Leczenie

III etap rehabilitacji

Przejdź dalej

Trzeci  etap rehabilitacji ma na celu poprawę tolerancji wysiłku, podtrzymanie dotychczasowych efektów leczenia i rehabilitacji oraz zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby.

Rehabilitacja ambulatoryjna późna jest prowadzona pod nadzorem poradni rehabilitacyjnej, poradni kardiologicznej, lekarza rodzinnego lub w formie samodzielnej w domu.

Niezależnie od etapu rehabilitacji, podczas ćwiczeń szczególną uwagę należy zwrócić na mogące pojawić się objawy dekompensacji układu krążenia, czyli: kaszel, duszność, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca oraz obrzęki kończyn.

Ćwiczenia powinny rozpoczynać się dłuższą niż standardowo rozgrzewką i kończyć również dłuższymi ćwiczeniami wyciszającymi trwającymi od 5 do 15 minut.

Warunkiem samodzielnego wykonywania ćwiczeń fizycznych jest zdolność pacjenta do samokontroli swojego stanu zdrowia i nawiązanie dobrej współpracy z lekarzem i fizjoterapeutą. Należy zatem rozpoczynać rehabilitację w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych, gdzie pacjent może bezpiecznie poznać „swoje możliwości” i prawidłowo nauczyć się  samodzielnie kontrolować ciśnienie tętnicze krwi oraz tętno.