03.2

Leczenie

I etap rehabilitacji

Przejdź dalej

Po zaostrzeniu niewydolności serca rehabilitację zaczyna się już podczas pobytu w szpitalu.

Pierwszy etap rehabilitacji prowadzony jest w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej bądź Oddziale Kardiologii.    

Rehabilitację zaczyna się od ćwiczeń oddechowych oraz ćwiczeń małych grup mięśniowych w łóżku chorego. Kontynuuje się je podczas stopniowej pionizacji i marszu.

Podstawowym celem w tym okresie jest usprawnienie oddychania, zapobieganie procesom zakrzepowo-zatorowym i zanikom mięśniowym, które mogą wynikać z unieruchomienia. Cele pierwszego etapu rehabilitacji łączą się z nauką samodzielności pacjenta w zakresie codziennych czynności.